+ 420 724 259 620,  +420 724 259 621

info@roubenyobklad.cz

Nacenenie

Keďže nejde o konvenčný systém obkladu palubovkami z dôvodu uľahčenia manipulácie prepravy a montáže a tým že materiál je natoľko masívny, že by prierez znamenal zbytočnú stratu, dodávame roubený obklad vo forme stavebnice na mieru s dĺžkovými nadmerku.

Z tohto vychádza aj spôsob výpočtu ceny, kedy na základe hrubého zamerania alebo projektu a zadaní (spravidla zmienka o hrúbke izolácie) rozkreslíme plochy a jednotlivé diely tak, aby počet priečnych spojov bol minimálny a v optimálnom prestriedaniu. Rovnakým spôsobom sa určuje cena ostenia a ostatných dokončovacích prvkov. Tento prístup šetrí materiál, čas a eliminuje chyby pri montáži. Rozpis prvkov a kladačský plán montáže je potom priložený k dodacímu listu.

Pre presné stanovenie CENY zrubového obkladu je nutné poznať:

  • rozmery obkladaných stien (dĺžka a výška)
  • počet rohov stavby kde bude obklad spojený rybinovitým spojom
  • rozmery stavebných otvorov (okien, dverí, prípadne revízne otvory pre iné prívody)
  • v prípade požiadaviek na výrobu štítu, potrebujeme poznať spôsob jeho kladenie a polohu plochy (ak je štít v ploche steny, zatlačený alebo vyčnievajúci voči nej)
  • odtieň náteru.

PRE STANOVENIE CENY MONTÁŽE POTREBUJEME TIETO INFORMÁCIE:

  • adresa realizácie
  • prístup k stavbe
  • spôsob kotvenia materiálu konštrukcie stien
  • hrúbka požadovanej izolácie
  • dostupnosť lešenia (ak je možné použiť lešenia ostatných remesiel na stavbe).

Až na zákadě týchto faktorov sme schopní určiť presnú cenu. Ak je požadovaná montáž, prídeme na miesto realizácie, zameriame a upresníme prevedení. V prípade že si zákazník vykonáva montáž sám, alebo s pomocou miestnych stolárov či tesárov je samozrejmosťou preškolenie na montáž.