+ 420 724 259 620,  +420 724 259 621

info@roubenyobklad.cz

Údržba

Údržbu a revíziu stavu fasády odporúčame vykonávať každoročne, najlepšie po zimnej sezóne alebo po väčších klimatických výkyvoch. Revidujeme pevnosť spojov a stav náterov. Jednotlivé diely by mali držať na základnej konštrukciu bez viditeľného uvoľnenia s prihliadnutím na spôsob pripevnenia, ktorý umožňuje drevu dilatovať so zmenou vlhkosťou prostredia, preto aj tie diely a spoje rohov, ktoré sú voľné, ale drží svoju pozíciu, zodpovedajú správnemu spôsobu prevedenia.

Stav náterov kontrolujeme vizuálne, so zameraním na nekryté či inak exponované plochy, u ktorých je predpoklad vyššej amortizácie. Pri zistení lokálne poškodených miest v malom rozsahu, je čas na nový náter, buď plochy, na ktorej sa vplyv prostredia objavil najskôr (spravidla sú to strany odkryté a vystavené slnku) alebo celej fasády. Pred novým náterom je lepšie, keď sa obklad ľahko prebrúsi. Miesta kde je drevo už obnažené, a čelné drevo nárožia (na ktorom môžu byť vysušné trhliny) znovu napustíme základným náterom a po ich zaschnutí aplikujeme finálnu vrstvu na celú fasádu. Periodická ochrana povrchu náterom, vykonávaná čo 2-3 roky, výrazne predlžuje životnosť zrubového obkladu.