+ 420 724 259 620,  +420 724 259 621

info@roubenyobklad.cz

TECHNOLÓGIE

Roubený obklad je drevený obklad určený pre horizontálne obloženie exteriéru prípadne interiéru budov. Drevený obklad možno zaradiť medzi vetrané drevené fasády. Plochu fasády tvorí fošňa a péro spojené na jej zadné strane, v ktorej sú drážky pre zmenšenie pnutia.

DREVENÝ OBKLAD

Výhodou dreveného obkladu je jeho riešenie rohových spojov, koncov fošní na ktorých je dokližen a dorezaný masívny kus v tvare rybinového ozubu, tváriaci sa rovnako ako nárožia z plných trámov. Dokončenie stavebných otvorov a prvkov vo fasáde, vykonávame předpřipravenými deštícími prvky.
Materiál je vzduchosuchý a umelo dosušenie na vlhkosť 14% (+, - 3%). Pre jeho masívnosť sa vplyvom zmeny vlhkosti jeho objem mení a s ním i priečne a nárožné spoje, preto rozmerové výkyvy nie sú chybou, ale nie sú tak markantné ako u trámov. Tiež estetický vplyv tvarových a objemových zmien, nemožno (s prihliadnutím na praskanie a sesychánní trámov v roubenkách) definovať ako závadu, okrem nedostatočného kotvenie, alebo zmenám v materiálov spôsobujúcim roztrhnutie a deformácie jednotlivých dielov nespĺňajúce konečný účel dreveného obkladu.
Vo fáze návrhu členenia plôch sú priečne spoje minimalizované na najnižšiu možnú hodnotu a určená ich optimálna poloha. Tento spôsob prípravy montáž zjednoduší a výrazne skráti jej čas. Pružiny sú vždy zarovnané brúsením z dôvodu požiadaviek na presnosť ich hrúbky. Drásáním dreveného obkladu je mienené vždy len štruktúrovanie najväčších pohľadových plôch. Nadštandardné rozmery objektov, ako aj ďalšie prvky a situácie vyššie nespomenuté sa rieši na základe projektu, alebo obhliadky stavby. Náglejky rybinových rohov zrubového obkladu sú lepené vodostálým lepidlom z viacerých menších kusov. Maximálna plocha jednotlivého kusu nesmie presiahnuť 35 cm2 čela ozubov.

Drevený obklad

Pozrite si fotografie detailu našej technológie dreveného obkladu, ktorá je od pravých dreveníc na nerozoznania. Ako prebieha montáž dreveného obkladu si môžete prezrieť vo videogalérii. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať Jaroslav Tošenovský +420 724 259 620, Jiří Lukeš +420 724 259 621 alebo nám pošlite dopyt, cez nižšie uvedený dopytový formulár.

Dřevěné obklady
Dřevěné obklady
Dřevěný obklad
Dřevěný obklad